1901210

BKV-100 Strangkoppler REG i2Audio lichtgrau
Produktdatenblatt (PDF)