ST305

Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 16VA 3PLE
Produktdatenblatt (PDF)