ST303

Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 8VA 2PLE
Produktdatenblatt (PDF)